Gældssanering

2.5. Gældssanering

2.5.1. Hvad er gældssanering?

Hvis du er endt i en håbløs økonomisk situation, som du ingen mulighed har for at betale tilbage, kan Skifteretten i visse tilfælde bestemme at du enten bliver helt frigjort for din gæld (nulsanering), eller kun skal betale et rimeligt beløb tilbage af den samlede gæld over en årrække, som normalt er 5 år for erhvervsaktive og 3 år for pensionister.

2.5.2 Betingelserne for at få gældssanering

Det er ikke alle som kan opnå gældssanering, og der er således knyttet nogle overordnede betingelser for mulighed herfor. Først og fremmest skal du ikke have en realistisk mulighed for at betale beløbet tilbage, og dernæst skal dine forhold og omstændighederne i øvrigt tale for en gældssanering, som kan lede til en varig forbedring af dine økonomiske forpligtelser.

Der vil altid være tale om en vurdering i det konkrete tilfælde, så det er ikke muligt på forhånd at afgøre om du kan opnå gældssanering, men erfaringen viser at der er flere momenter der taler for gældssanering, som eksempelvis kan være følgende (ikke udtømmende):

 • Jo højere alder, des bedre mulighed
 • Jo bedre afklaring af dine aktuelle indtægtsforhold, des bedre mulighed.
 • Jo højere gæld, des bedre mulighed
 • Jo ældre gæld, des bedre mulighed
 • Jo mere fornuftig afvikling af gælden, des bedre mulighed
 • Jo mere fornuftigt årsag til gældsstiftelsen, des bedre mulighed.

2.5.3. Rådighedsbeløb

Beregning af dit rådighedsbeløb er en afgørende faktor i din behandling af gældssanering, som afspejler hvilket beløb som du, og eventuelt din familie, har at leve for, og hvor det overskydende beløb skal betale til dine kreditorer over en 5-årig periode.

Rådighedsbeløbet omfatter bl.a. følgende omkostninger (ikke udtømmende)

 • Tøj
 • Mad
 • Forsikringer
 • Mobiltelefon og internet
 • Briller eller kontaktlinser
 • Transport (evt. bil)
 • Medielicens, TV-pakke m.v.
 • Gaver
 • Rejser
 • Fritidsaktiviteter
 • Aviser, blade og bøger
 • Tobaksvarer
 • Medicin

Rådighedsbeløbet er fastsat i bekendtgørelse om gældssanering, og beløbene i 2021 er som følger:

Enlig DKK   6.710

Par DKK 11.380

Hvis man har hjemmeboende børn, kan nedennævnte beløb tillægges til rådighedsbeløbet

Børn 0-1 år DKK   1.830

Børn 2-6 år DKK   2.340

Børn 7-18 år DKK   3.360

2.5.4. Konkurs

Hvis du måtte være i en situation, hvor du er gået konkurs med en virksomhed og hæfter eller har kautioneret for gælden personligt, findes der mere lempelige regler for at opnå en gældssanering. Det indebærer bl.a. at gælden skal afvikles over en 3-årig, og det er heller ikke nødvendigt at du oppebærer en fast indtægt, for at kunne få gældssanering.

2.5.5. Professionel hjælp

Skifteretten modtager hvert år mange henvendelser vedr. gældssanering, men der er mange ansøgninger som bliver afvist. Først og fremmest sker der mange afvisninger pga. formalitetsmangler i ansøgningen, og hvis ansøgningen bliver godkendt, så vil Skifterettens medhjælper stille spørgsmål til alle relevante forhold i sin sag.

Det kan således være en fordel på forhånd at være rådgivet om dine rettigheder og forpligtelser, hvilket kan medvirke til en bedre proces og dermed større sandsynlighed for i sidste ende at opnå gældsernæringen.

Vil du høre mere?