Persondatapolitik

BEHANDLING AF PERSONDATA

Alle virksomheder i EU er forpligtet til at overholde retningslinjerne i databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), som sammen med den danske persondatalov/personbeskyttelseslov, indeholder retningslinjerne for persondatabehandling. 

Denne persondatopolitik er udarbejdet som information til dig, og omhandler hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer din personoplysninger, når du via vores klientrelation, hjemmeside, sagsbehandlingen eller på anden vis, afgiver personlige oplysninger til os. 

Har du spørgsmål til håndteringen af persondata, er du altid velkommen til at henvende dig for yderligere oplysninger. 

 

DATAANSVARLIG

Den dataansvarlige er den person, virksomhed, myndighed eller anden organisation, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger 

Dataansvarlig er:

RIECK ADVOKATER ApS 

Østergade 4, 

8370 Hadsten 

Telefon: 53 53 09 08

Mail: kontakt@rieck-advokater.dk 

Web: www.rieck-advokater.dk

CVR nr. 42 52 97 02

 

PERSONOPLYSNINGER

Begrebet personoplysninger betegnes som samtlige oplysninger om en person, som kan identificeres. Det kan således være kontaktoplysninger, for- og efternavn, adresse, e-mail, IP-adresse samt øvrige relevante oplysninger, uanset om det er kontakt til dig privat eller professionelt. 

Vi indsamler alene dine oplysninger i det omfang det er relevant for den ydelse vi leverer, eventuelt via vores samarbejdspartnere, eller for at leve op til vores forpligtelser i forbindelse med hvidvaskloven og reglerne om god advokatskik. Vi bruger kun dine personlige oplysninger til vores sagsbehandling af din konkrete sag, og ikke andre formål.

Alle medarbejdere hos Rieck Advokater har tavshedspligt i forhold til alle oplysninger, vi modtager om og fra vores klienter. Vi videregiver derfor kun dine oplysninger til relevante parter i din sag, f.eks. et forsikringsselskab eller kommunen. 

 

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Begrebet følsomme personoplysninger dækker over en udtømmende liste af kategorier, som er følsomme og som derfor kræver særlige hensyn, når vi som virksomhed behandler dem.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, kræver det dit forudgående samtykke. Oplysninger om CPR nr. bør behandles som følsomme oplysninger efter persondataforordningen, hvilket indebærer at vi skal have udtrykkeligt samtykke for at modtage og behandle en klients CPR-nr.

 

COOKIES

Vi anvender cookies på vores hjemmeside, til bl.a. at huske dit login samt andre services, som kan optimere din brugeroplevelse på hjemmesiden. Hvis du således eksempelvis udfylder en kontaktformular fra vores hjemmeside, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies.

Første gang

Første gang, du besøger Rieck Advokaters hjemmeside, får du besked om, at vi bruger cookies. Du samtykker ved at klikke på ”Jeg accepterer cookies”. Hvis du ønsker, at der ikke anvendes cookies udover de funktionsnødvendige cookies, skal du klikke på Indstillinger. Her kan du se og tilpasse hvilke cookies du modtager. Det er dog ikke muligt at fravælge eventuelle cookies, som er en forudsætning for at hjemmesiden kan fungere.

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil på din computer, som medfører at du bliver genkendt når du besøger siden igen, bl.a. til at huske dine valg, for derved at gøre brugeroplevelsen hurtigere og bedre. Cookies gemmer dog ikke personfølsomme oplysninger. 

Det er frivilligt om du vil anvende cookies, og hvis du således ikke ønsker dette, kan du sige ”nej” i forbindelse med du besøger hjemmesiden, eller du kan finde en vejledning til at afmelde her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Du kan læse mere om cookies og det juridiske grundlag i ”bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (cookiebekendtgørelsen) på www.erhvervsstyrelsen.dk.

 

HVIDVASKNINGSLOVEN

Vi er forpligtet til at overholde reglerne for hvidvaskning ved formidling af fast ejendom, og indhenter således udover dine almindelige personoplysninger, tillige identitetsoplysninger (CPR nr.) samt kontroloplysninger i form af kørekort, sygesikring og lignende. 

Oplysningerne bruges til vores lovpligtige kundekendskabsprocedure, som indebærer at dine oplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. 

Oplysningerne opbevares i vores sagsbehandlingssystem, samt i nogle tilfælde i aflåste arkivskabe. 

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder.

1 år Hvis du ikke indgår en kunderelation med os, opbevares dine oplysninger i 1 år fra seneste kontakt. 

5 år Oplysninger videregivet til samarbejdspartnere samt kundekendskabsoplysninger inkl. CPR-nr., vil blive opbevaret i 5 år efter sagens afslutning. 

 

RETTIGHEDER IFØLGE PERSONDATAFORORDNINGEN

I overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen, har du en række rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen af din sag, som bl.a. er som følger:

A. Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

B. Ret til korrektion

Du har ret til at få forkerte oplysninger korrigeret. 

C. Ret til sletning

I særlige tilfælde kan du få ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræder, jfr. ovenfor. 

D. Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine data begrænset, dog undtaget opbevaring. Hvis du får ret hertil, må vi fremadrettet kun behandle oplysninger med dit samtykke, eller med henblik på sikring af retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

E. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse til vores behandling af dine oplysninger, eksempelvis i markedsføringsmæssig henseende. 

F. Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. 

Kontakt os

Rieck Advokater håndterer ovennævnte rettigheder manuelt, og såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Det bemærkes at du altid har ret til at retten til at klage til Datatilsynet, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

SIKRING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Dine oplysninger er herved beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

 

ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik løbende, eksempelvis for at opfylde de til enhver tid gældende krav til lovgivningen.

 

KLAGE

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk