Interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber

1.2.4. Interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber

Der er mange valgmuligheder, når man skal træffe beslutning omkring, hvilken selskabsform man ønsker, at ens selskab skal tage. Blandt valgmulighederne er bl.a. interessentskaber og kommanditselskaber.

Interessentskaber opstår typisk ved, at man i samarbejde med én eller flere kammerater eller familiemedlemmer ønsker at drive virksomhed sammen. Det er antaget i retspraksis, at hvis ikke der er aftalt andet mellem parterne, så vil en virksomhed tage form af et interessentskab. Der er ved interessentskaber ikke noget krav om indskud af kapital. Det eneste krav er, at der oprettet et stiftelsesdokument, og at selskabet registreres ved Erhvervsstyrelsen. Interessenterne hæfter med hele deres formue og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Reglerne vedrørende interessentskaber beror i høj grad på regler udviklet i retspraksis, hvorfor det kan været svært at få et overblik over, hvad der gør sig gældende eller ej uden juridisk sagkundskab.

Et kommanditselskab er en virksomhed, hvor hæftelsesansvaret afhænger af, hvorvidt du er komplementar eller kommanditist. Komplementarer hæfter med hele deres formue og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, hvorimod kommanditisterne alene har en begrænset hæftelse bestående af deres indskud i virksomheden. Der er ved virksomheder med begrænset hæftelse krav om, at der udarbejdes et årsregnskab for virksomheden. Dette kan bl.a. forestås af en statsautoriseret revisor. Dertil kræves der ved stiftelse af et kommanditselskab, at der oprettes et stiftelsesdokument, samt at virksomheden registreres ved Erhvervsstyrelsen. Derimod kræves der ikke noget kapitalindskud for at oprette et kommanditselskab.

Uanset hvilken selskabsform, der vælges, kan det være en idé at udarbejde en ejeraftale. Ejeraftalen danner aftalegrundlaget for samarbejdet, hvoraf der er mulighed for at foretage en forventningsafstemning, inden driften af virksomheden går i gang. En ejeraftale kan være med til at forebygge eventuelle fremtidige stridigheder. Ejeraftalen tager således stilling til, hvordan man løser konkrete situationer. Dette kan spare ejerne såvel som virksomheden for personlige og økonomiske ressourcer. Det er således anbefalelsesværdigt, at man opretter en ejeraftale, hvis man driver virksomhed med andre.

Vi tilbyder hos Rieck Advokater rådgivning til erhvervsdrivende, uanset hvilket stadie af virksomhedseventyret I er på. Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Hjælp til valg af virksomhedsform
  • Hjælp til stiftelse af virksomhed, herunder stiftelsesdokument og eventuel ejeraftale
  • Registrering af virksomhed
  • Skatterelaterede spørgsmål, herunder moms
  • Rådgivning ved opståede tvister samt forebyggelse af samme
  • Rådgivning vedrørende virksomhedens drift
  • Ansættelsesretlige spørgsmål, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • Udarbejdelse samt rådgivning vedrørende erhvervslejekontrakt(er)
  • Udarbejdelse af årsregnskab i samarbejde med vores samarbejdspartner Ré√ision+
  • Hæftelsesansvar

Vil du høre mere?