Nybyggeri og projektsalg

Nybyggeri og projektsalg

Hvis dit drømmehus er et nybygget hus, skal du i gang med at planlægge og undersøge dine muligheder og forpligtelser. Hvis du skal bygge på en ny grund, skal du have købt grunden først. Vær opmærksom på, om du skal søge byggetilladelse, og om grunden er byggemodnet, eller om det er en del af projektet. Hvis grunden ikke er byggemodnet, er der en del arbejde, du med fordel kan få foretaget, inden du begynder byggeriet af dit nye hus.

Det er nemlig vigtigt at få undersøgt jordbundsforholdene, der hvor du vil bygge dit hus, så du er sikker på, at det kan bære huset uden en ekstrafundering. Det er lige så vigtigt med en miljøundersøgelse, så du er sikker på, at der ikke er forurenet på grunden. Hvis der er det, skal den renses op, før du kan bygge på den. Forurenet jord er et meget sundhedsskadeligt forhold.

Hvis din byggegrund er klar til at blive bygger på med indlagt kloak, vand og strøm, så behøver du ikke bekymre dig om jordbunds- og miljøundersøgelser. Det er der taget højde for under byggemodningen. Du skal dog stadig forholde dig til alle de lovpligtige dokumenter, der er en del af købet af byggegrunden.

Noget af det vigtigste, du skal forholde dig til, inden du skriver under på en købskontrakt på grunden til dit nybyggeri, er kommunens lokalplan for området og eventuelle servitutter på grunden. I lokalplanen og eventuelle servitutter kan der nemlig gemme sig omfattende begrænsninger på din råderet over grunden. Det kan dreje sig om højden af huset, hvor på grunden det må ligge, hvilke materialer det må være bygget af og lignende. Servitutterne er bindende og kan altså have stor indflydelse på, hvor og hvordan du kan bygge dit hus. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på dette, inden du køber en grund eller sætter gang i husbyggeri. Måske skal dit kommende hus tilpasses byggegrunden med den perfekte placering men med bestemte servitutter?

Hvis der allerede er et hus på den grund, du har kig på, eller hvis det er dit gamle hus, der skal rives ned, så du kan genbruge grunden, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på. Din kommune eller den kommune, hvor grunden ligger, kan have særlige regler for nedrivningsaffald og krav til, hvordan en nedrivning skal håndteres. Hvis bygningen, der skal rives ned, er bygget med byggetilladelse, skal man også have tilladelse til at rive den ned.

Typehus

Mange, der bygger nyt, bygger et typehus. Her er der et firma, som står for det hele, og i de fleste tilfælde kan køber selv have indflydelse på planløsning og materiale. For det meste går det godt, men som altid er der noget, man skal være opmærksom på, hvis man køber et typehus.

Et typehus er et såkaldt projektsalg. Det vil sige, at man køber noget, der ikke er der endnu. Derfor er det ekstra vigtigt at være omhyggelig, når man planlægger og laver aftaler med firmaet, der skal lave huset. Det er som altid vigtigt med en god kontrakt, der tager højde for alle detaljer, når man køber et projekthus.

For at være sikker på, at kontrakten dækker alle eventualiteter, er det en god idé at have en advokat med på sidelinjen. På den måde kan du sørge for at være dækket, blandt andet hvis sælger udskyder projektet, eller du overtager et hus med fejl og mangler og vil tilbageholde noget af købssummen. Denne mulighed skal indgå i kontrakten fra starten. Ligeså skal du garantere dig, at du er sikret i tilfælde af firmaets konkurs og ved forsinkelse, så du skal kompenseres for udgifter til midlertidig bolig.

Ud over at få juridisk bistand til at sikre en fornuftig kontrakt, er der meget, du selv kan gøre for at sørge for det bedste forløb med et nybygget typehus. Du kan starte med at undersøge det firma, som skal bygge dit hus. Har de stået for den slags byggerier før, og hvordan gik det? Kan du få vidnesbyrd fra nogen, der har handlet med dem? Du bør også undersøge firmaets økonomi for at sikre dig, at det er et sundt firma. Forsøg også at få rådgivning fra en uvildig ingeniør eller arkitekt på de tegninger og dokumenter, du har fået. De kan bedre se, om alt ser fornuftigt ud.

Du skal også sørge for at have en god byggeskadeforsikring, så du ikke ender med at stå med hele ansvaret, hvis noget går galt. Og vigtigst af alt – sørg for at have al kommunikation på skrift. Send mails med bekræftelse af mundtlige aftaler, så du har hele korrespondancen med typehusfirma, entreprise og håndværkere på skrift. På den måde bliver det lettere at holde hinanden op på de aftaler, der er blevet lavet.

Det er en god idé at stille mange relevante spørgsmål til typehusfirmaet før og under opbygningen af dit typehus. Således kan du sikre dig, at de ved, hvad de gør. Spørg eksempelvis ind til kvalitetssikring af huset, og hvordan de dokumenterer det, de laver. Du skal også stille krav til firmaet. Eksempelvis i forhold til indretning og kompensation ved forsinkelse.

Når du overtager et typehus, vil der blive lavet en afleveringsforretning. Der vil huset blive gennemgået for fejl og mangler inden indflytning. Det er en god idé at have din egen byggesagkyndige med til denne forretning, da han hurtigt vil kunne se, om der er fejl og mangler i dit nybyggede hus.

Projektlejlighed

Ved en projektlejlighed skal du tage næsten de samme forholdsregler som ved et typehus. Her køber du også en bolig uden at have set det færdige projekt. Du skal derfor være opmærksom på, hvilke vilkår der står i kontrakten fra sælgers side. Man kan som køber blive bedt om at acceptere, at man skal overtage en lejlighed, som er mindre end det, man regner med, eller at planløsningen er anderledes, end det man så på salgsopstillingen. Det kan også ske, at man bliver bedt om at acceptere ændringer i inventaret undervejs uden, at man bliver meddelt det.

Måske er du villig til at acceptere nogle af disse og andre forhold, men du skal tage bevidst stilling til dem, så du får, hvad du betaler for, og så du får den bedste oplevelse af forløbet med at købe en projektlejlighed. Din nye lejlighed skal ikke farves af en dårlig oplevelse.

Hos Rieck Advokater er vi specialister i nybyggeri og projektsalg, og vi gennemgår kontrakten og alle relevante dokumenter med dig, så du er helt på det rene med, hvad du skriver under på. Vi undersøger også mulige servitutter og lokalplaner, så du kan være tryg i dit boligkøb.

Vil du høre mere?