Apportindskud

1.2.5. Apportindskud

Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Det er et krav hertil, at apportindskuddet har en økonomisk værdi, og at denne ikke består i at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse. Endvidere er det heller ikke muligt at indskyde ”gæld” som kapital, altså med andre ord, så kan man ikke bygge sin kapital i selskabet på, at kapitalejeren skylder kr. 40.000 i kapitalselskabet.

Et apportindskud kunne eksempelvis være, at en håndværker vil indskyde sit værktøj, firmabil eller lignende værdier som kapital i selskabet. Modsat vil der ikke være muligt for håndværkeren at indskyde sin arbejdskraft som indskud.

Tillige kan apportindskud ske i form af, at man indskyder en allerede eksisterende virksomhed som kapital i et nyt selskab. Dette kan eksempelvis ske ved, at man i forvejen har et anpartsselskab, hvor man så vælger at bruge dette anpartsselskab som kapital i det nye anpartsselskab.

Stiftelse af en kapitalvirksomhed ved apportindskud kræver, at stiftelsesdokumentet bliver vedhæftet en vurderingsberetning, som er udarbejdet af en vurderingsmand. I praksis vil dette ofte være en revisor. Vurderingsberetningen skal indeholde en beskrivelse af hvert indskud, en beskrivelse af den anvendte vurderingsmåde, en angivelse af vederlaget, der er fastsat for overtagelsen samt erklæring om, at ansættelsen af den økonomiske værdi svarer minimum til det aftalte vederlag.

Sker stiftelsen ved apportindskud af en eksisterende virksomhed, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet.

Vi tilbyder hjælp til (ikke udtømmende):

  • Rådgivning vedrørende lovligt apportindskud
  • Fastlæggelse af fordele hhv. ulemper ved apportindskud
  • Vurderingsberetning i samarbejde med vores samarbejdspartner Ré√ision+

Vil du høre mere?