Ejeraftale

1.2.6. Ejeraftale

En ejeraftale er en juridisk bindende aftale mellem ejerne i et selskab, som regulerer såvel de rettigheder og forpligtelser, som ejerne har overfor hinanden og selskabet. Uanset hvilken størrelse virksomhed der er tale om, er ejeraftalen et helt centralt dokument, idet ejeraftalen er med til sikre klare rammer for jeres samarbejde, hvoraf mulige tvister og uenigheder i fremtiden kan undgås.

Ejeraftalen danner således fundamentet for jeres samarbejde, hvorved sikres at kapitalejerne allerede fra start er sikret imod unødvendig brug af personlige og økonomiske ressourcer, der kan være bedre brugt andetsteds.

Når der er flere ejere i et kapitalselskab, vil disse ejere typisk også være en central del af den daglige drift, eventuelt med hver deres arbejdsområder, og det stiller høje krav til ejerledelsen og samarbejdet. Erfaringsmæssigt er det således afgørende at der fra start er aftalt nogle klare rammer om samarbejdet og hvordan at virksomheden skal drives og udvikles, på både den korte og lange bane.

En ejeraftale kan skræddersys alt efter ønsker og behov, og det er således væsentligt at få afstemt eksempelvis forventninger angående rettigheder, forpligtigelser og jeres individuelle ansvarsområder, forinden selskabet oprettes. Herved træffes beslutningerne omkring virksomheden mens der er ”fredstid”, hvilket erfaringsmæssigt er klart at foretrække, da det efterfølgende kan vise sig vanskeligt at blive enige, når selskabet er i drift og uenighederne opstår.

Det er vigtigt at ejeraftalen er nøje afstemt med selskabets vedtagne vedtægter, eftersom disse vil have forrang ved uoverensstemmelser mellem dokumenterne.

Rieck Advokater har stor erfaring i rådgivning og udarbejdelse af ejeraftaler, og vil bl.a. hjælpe med at følgende forhold bliver forventningsafstemt i virksomhedsdriften:

  • Drift og beslutninger i virksomheden
  • Kapitalejernes respektive arbejdsindsats
  • Vilkår for overdragelse og prisfastsættelse af kapitalandele, herunder forkøbsret
  • Vilkår for udbyttebetaling
  • Eventuelt krav om ægtepagter for kapitalejerne
  • Immaterielle rettigheder og tavshedspligt
  • Konkurrence- og kundeklausuler

Vil du høre mere?