Volumeninkasso

Volumeninkasso

Har du en virksomhed, hvor du ofte står med en større portefølje af fakturaer, der ikke bliver betalt? Eller oplever du, at du tit har kunder, der ikke betaler deres regninger til tiden eller slet ikke? Så er det volumeninkasso, du skal have fat i. Her behandler vi mange, gerne mindre, inkassosager, og ofte kan vi hjælpe dig med at få struktur på dine inddragelser, så problemet med skyldnere bliver mindre.

Volumeninkassosager handler ofte, men ikke altid, om mindre beløb. Det kan eksempelvis være parkeringsbøder, billeje, postordresalg eller andre småfordringer. Men bare fordi det er småbeløb, skal du jo stadig have dine penge igen.

Hos Rieck Advokater kan vi hjælpe dig med at optimere dine rutiner i forbindelse med inddrivelse og opkrævning af betalinger. Ofte handler det om, at man skal være skarpere og hurtigere til at slå ned på skyldnere, end man egentlig har lyst til. Vi hjælper dig derfor med at sende rykkere ud, så snart forfaldsdatoen er overskredet, og vi tager gerne dialogen med skyldneren for dig, så du ikke skal gøre det. Vi kan eventuelt aftale en afdragsordning med vedkommende og overvåge, om afdragene bliver betalt som aftalt.

Bliver der behov for at tage skrappere midler i brug, tager vi dine krav til inkasso, hvor skyldner vil blive indkaldt til fogedretten og tilbudt frivilligt forlig. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, sender vi din inkassosag for Civilretten, som vil sørge for retslig inddrivelse uanset størrelsen på det skyldige beløb.

Civilrettens dom vil derefter blive sendt til fogedretten, som vil tage stilling til, og om nødvendigt handle på, en gennemtvingelse af Civilrettens dom. Dette vil ske ved, at fogedretten tager udlæg(pant) i skyldners ejendel og eventuelt sørger for en tvangsauktion af værdifulde ejendele, for på den måde at inddrive penge til betaling af det skyldige beløb.

Ved en inkassosag vil der være nogle gebyrer til betaling af fogedret og eventuel civil retssag. Derudover vil der være salær til advokaten, som skal betales. Disse udgifter tilkommer kreditor at betale i første omgang. De vil derefter blive lagt oven på det skyldige beløb hos skyldner tillige med renter.

Når man inddriver inkasso, er det vigtigt at være sig bevidst om at overholde god inkassoskik. Det vil sige, at man ikke må sætte skyldner under urimeligt hårdt pres, skade eller ulempe. Det betyder kort sagt, at man skal behandle folk ordentligt, selvom de skylder penge. Hos Rieck Advokater behandler vi altid alle mennesker ordentligt.

Vil du høre mere?

Få hjælp til volumeninkasso hos Rieck Inkasso