Grundkøb

Grundkøb

Hvis du overvejer at købe en byggegrund og bygge dit eget hus på grunden, er der nogle ting, du med fordel kan være opmærksom på. Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed, og der er også forhold, som kan risikere at vælte det hele omkuld, hvis du ikke er opmærksom på dem fra starten.

Eksempelvis skal du som udgangspunkt være opmærksom på, om den byggegrund, du har i tankerne, er byggemodnet, eller om det er noget, du skal få foretaget. Er grunden ikke byggemodnet og dermed ikke klargjort til at bygge et hus på, skal du først have lavet nogle undersøgelser på grunden, så du er sikker på, at den overhovedet er hensigtsmæssig til et hus. Herefter skal der lægges vand, kloak og strøm ind til grunden.

Der skal foretages en jordbundsundersøgelse, hvor det vurderes, om undergrunden har den rette fundering til at bære et hus af den slags, som du gerne vil bygge. Hvis ikke, skal du regne med udgifter til en ekstrafundering, for at undgå sætningsskader i dit nye hus.

Du skal også have foretaget en miljøundersøgelse, hvor det bliver undersøgt, om grunden er forurenet efter tidligere ejer eller brug af jorden. Hvis det er tilfældet, skal jorden renses op, så forureningen fjernes. Forurenet jord kan give mange slemme sundhedsskadelige konsekvenser.

Hvis den grund, du har kig på, indeholder et hus, der skal rives ned, er der også nogle helt særlige regler, du skal følge. Du skal starte med at have fat i din kommune og høre, hvilke regler og fremgangsmåder de har.

Hvis grunden er byggemodnet og klar til et hus, burde ovenstående undersøgelser være foretaget. Det, du så skal være opmærksom på, er kommunens lokalplan for området, og om der ligger nogle tinglyste servitutter på grunden. Både lokalplan og servitutter kan lægge nogle alvorlige begrænsninger på dit byggeprojekt, hvis du ikke er opmærksom på dem fra starten.

Begrænsningerne kan handle om højden på bygningen, tilladt byggeprocent, hvilke materialer og farver man må bygge i, og hvordan bygningen må anvendes – til erhverv eksempelvis. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvilke begrænsninger der eventuelt er på grunden, inden du planlægger dit hus der.

Det kan være en god ide at behandle grundkøb og entreprise samtidig og sørge for, at begge er betinget af den anden således, at du ikke pludselig står med en grund, men ingen til at bygge huset eller omvendt.

Grundkøb inklusive nybyggeri

Hvis du skal bygge nyt på din nye grund, kræver det en masse indledende planlægning, som skal være fleksibel nok til at kunne rumme ændringer undervejs. Du skal overveje tidsplan, budget, håndværkere og meget mere. Derudover er der en masse dokumenter, regler og lovgivning, som du skal sætte dig ind i. Heraf er ansøgning om byggetilladelse en af de helt store. Husk også at få kontrakt med både entreprise og håndværkere. Jo mere I skriver ned fra starten, jo lettere er det at forholde sig til senere hen.

Hos Rieck Advokater er vi specialister i alle aspekter af grundkøb og nybyggeri.

Vil du høre mere?