Anpartsselskab (ApS)

1.2.2. Anpartsselskab (ApS)

Uanset om du går med tanker om at starte et anpartsselskab eller allerede er godt i gang, kan der løbende opstå behov, der kræver stillingtagen her og nu. Hvis ikke den rigtige beslutning træffes, kan det gå hen at blive dyrt betalte lærepenge. Det kan som erhvervsdrivende være en stor mundfuld at skulle agere inden for den juridiske verden, hvorfor det kan være godt givet ud at alliere sig med en juridisk rådgiver, således at du som erhvervsdrivende kan koncentrere dig om at lægge dit arbejde, hvor det er bedst givet ud.

Såfremt du ønsker at starte et anpartsselskab, tilbyder vi hjælp med at udarbejde et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter samt en ejerbog. Dertil skal der indskydes en selskabskapital på minimum kr. 40.000 – enten kontant eller i form af andre værdier – og virksomheden skal oprettes ved Erhvervsstyrelsen mod et registreringsbeløb.

Vi tilbyder hos Rieck Advokater en kompetent og omfattende rådgivning inden for anpartsselskaber, hvor du som erhvervsdrivende trygt kan lægge spørgsmål vedrørende din virksomhed i vores hænder. Hvad end dine spørgsmål vedrører oprettelse af en ejeraftale, forpligtelser og rettigheder i henhold til en aftale eller noget helt tredje, er vi parate til at hjælpe dig.

Vi yder bl.a. rådgivning med hensyn til følgende:

  • Oprettelse af anpartsselskab, herunder ejeraftale, stiftelsesdokument m.v.
  • Aftaleindgåelse, herunder rettigheder og forpligtelser i henhold hertil
  • Eventuelle standardvedtægter
  • Rådgivning vedrørende tvistløsning
  • Misligholdelse, herunder manglende betaling af fakturaer, tilbageholdsret, hæveadgang mv.
  • Ansættelsesforhold
  • Skattemæssige forhold, herunder afskrivning, moms mv.
  • Opløsning af virksomheden
  • Kunde- og konkurrenceklausuler

Vil du høre mere?