Køb og salg erhvervsejendom

1.2.1 Køb og salg erhvervsejendom

En erhvervsejendom defineres som en ejendom som erhverves eller drives med det formål, at der skal opnås et økonomisk afkast af den kapital, som ejeren, eller ejerkredsen, har indskudt. Afkastet kan opnås enten gennem udlejning, videresalg eller egen benyttelse af ejendommen.

Køb af en erhvervsejendom adskiller sig væsentligt fra private ejendomskøb, idet der er tale om en handel mellem erhvervsdrivende, og der således ikke er nogle lovmæssige beskyttelseshensyn til aftalens parter, som derfor er forpligtet efter aftalens indhold. Det er således helt afgørende at de forudgående undersøgelse og sagsbehandling inden endelig aftaleindgåelse har været grundig, for så vidt muligt at afværge eventuelle ubehagelige overraskelser og minimere risikoen ved overdragelsen.

Ved køb af erhvervsejendomme er der således både tekniske, juridiske, økonomiske og forretningsmæssige aspekter, som der skal tages højde for inden aftaleindgåelse.

 • Rieck Advokater har solid erfaring med rådgivning heraf, og vil bl.a. være behjælpelig med følgende:
 • Juridisk ejer af ejendommen – hvordan bør ejerskabet etableres, evt. ved flere ejere?
 • Er der behov for byggeteknisk gennemgang?
 • Undersøgelse af tingbog, servitutter og hæftelser
 • Er der evt. beboelseslejemål med bopælspligt?
 • Gennemgang af eventuelle bolig- eller erhvervslejekontrakter samt vurdering af fremtidige lejevilkår?
 • Undersøgelse af planlovgivning samt gennemgang af lokal- og kommuneplan
 • Forefindes restriktioner for benyttelse af ejendommen?
 • Er ejendommen fredet eller bevaringsværdig?
 • Forefindes forureningsproblematikker på grunden?
 • Hvordan skal købesummen fordeles bedst muligt?
 • Vurdering af skattemæssige forhold og finansieringsmuligheder

 

Vi samarbejder derudover med et landsdækkende statsautoriseret revisorfirma, således at du i tillæg til vores juridiske rådgivning og gennemgang, har adgang til rådgivning fra revisions- og skatteretseksperter, for at sikre de bedst mulige forudsætninger for købet af erhvervsejendommen.

Vil du høre mere?