Immaterialret

Immaterialret

Immaterialret handler om retsbeskyttelsen af intellektuelle frembringelser. Altså ophavsret til ejendom, som ikke nødvendigvis har en fysisk form. Der kan være tale om designs, opfindelser, forretningskendetegn, kunst og lignende. Man kan også tale om intellektuel ejendomsret.

Der er forskellige regler på området i Danmark, EU og resten af verden. Det er værd at være opmærksom på, hvis man skal føre en sag, enten fordi nogen har krænket din ejendomsret, eller hvis du er blevet anklaget for at have krænket andres ejendomsret. Rieck Advokaterne kan rådgive og vejlede dig i begge tilfælde.

Registrering af varemærke

Det er som sådan ikke nødvendigt at registrere dit varemærke i Danmark, men hvis du vælger at registrere det, står du meget stærkere i forhold til varemærkekrænkelser. Det er en omstændelig proces at søge om registrering af varemærke i Danmark. Og det er mindst lige så omstændeligt at søge om registrering i udlandet. Eksempelvis i EU er det dog nødvendigt at have registreret sit varemærke, for at have nogen lovkrav på det.

Hos Rieck Advokater undersøger vi, om dit varemærke kan registreres, og om der er eventuelle hindringer for sagen. Vi varetager ligeledes al relevant korrespondance med myndighederne.

Ophavs- og varemærkekrænkelse

Erhvervsdrivende skal opføre sig ordentligt. Det er kort fortalt det, der står i §1 i Ophavsretsloven og Markedsføringsloven. Hvis man krænker andres ophavsret eller varemærke, opfører man sig ikke ordentligt. Derfor står man som regel ret stærkt i sager om ophavskrænkelser og varemærkekrænkelser. Især hvis man forinden har registreret sit varemærke.

En krænkelse af ophavsret og varemærke kan ske ved kopiering eller ved at tage kraftig inspiration af andres tekster, designs eller billeder. Dette bryder med Markedsføringsloven og Ophavsretsloven og fører derfor oftest til en erstatning til den krænkede part.

For at opretholde en anklage om ophavskrænkelser eller varemærkekrænkelser kræver det, at man kan bevise overtrædelsen. Sørg derfor altid for at tage billeder eller skærm-dumps af det kopierede, og kontakt derefter din advokat.

Domæneklager .dk og .com

Domænet er navnet på en hjemmeside. Altså det navn, der står mellem www. og .dk eller .com i en URL-adresse. URL-adressen er unik for alle hjemmesider. Det vil sige, at en given adresse kun findes én gang med samme domænenavn og landekode på verdensplan.

Derfor er det også problematisk for din virksomhed, hvis dit domæne bliver kopieret, eller hvis en såkaldt domænehaj har optaget dit domæne uden at bruge det. Det er imod god domæneskik at have et domæne uden at bruge det, og sagen bør derfor sendes til Domæneklagenævnet.

Hvis man misbruger en anden virksomheds domæne, er der tale om varemærkekrænkelse, fordi man ikke må bruge andres varemærke i sit eget domæne.

Hvis det er dig, der har modtaget en klage for at misbruge andres domæne, hjælper vi dig med at svare på klageskriftet. Og hvis du vil klage over andres misbrug, sørger vi for at skrive klagen og afholde al kommunikation med de relevante myndigheder.

Uanset om der er tale om registrering af varemærke, ophavs- og varemærkekrænkelse eller domæneklager, så står vi klar til at hjælpe dig.

Vil du høre mere?