Virksomhedsrådgivning og kontrakter

Virksomhedsrådgivning og kontrakter

Hos Rieck Advokater sørger vi for virksomhedsrådgivning, så du er sikker på ikke at komme galt afsted i junglen af lovgivning og paragraffer. Det er ikke alle reglerne, der er lige til at forstå for lægmand, og ofte bliver der lavet om i regler og love, så man som virksomhedsejer risikerer uforvarende at komme på kant med loven til skade for både virksomheden, ejeren og potentielt kunderne.

Kontrakter og aftaler er fundamentet for en virksomhed. Det er her, man sikrer sig selv og sine kunder, at man er enige om de aftaler, man indgår. Jo flere faktorer i samarbejdet kontrakten forholder sig til, jo mindre er risikoen for konflikt, skulle uenighed opstå.

Idet man forholder sig til de ubehagelige eventualiteter, såsom opsigelse, mislighold af kontrakten og lignende, mens parterne er på god fod, sikrer man sig, at alle ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af uenighed. Det kan være en god idé at tage kontakt til en advokat, inden en given kontrakt underskrives, for at sikre begge parter at kontrakten er hensigtsmæssig og gyldig. Advokaten er uvildig og vil ikke favorisere den ene part frem for den anden.

Samarbejdsaftaler

Rådgivning i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler falder også inden for virksomhedsrådgivning. En samarbejdsaftale regulerer samarbejdet mellem to eller flere parter således, at de af parterne stillede krav og betingelser opfyldes til alles tilfredsstillelse.

En samarbejdsaftale er en aftale eller kontrakt på linje med eksempelvis købskontrakter, ansættelseskontrakter, salgs- og leveringsbetingelser, leverandøraftaler og lignende. Derfor er de også som udgangspunkt omfattet af den samme aftalefrihed, som er grundlæggende i Danmark. Altså friheden til at aftale, hvad man vil. Husk, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale. Om end den kan være sværere at bevise.

Denne aftalefrihed kan dog være underlagt en regulerende lovgivning, som regulerer aftale- og kontraktforholdene inden for flere områder. Derfor skal du være opmærksom på, at en samarbejdsaftale, uanset om den er påtegnet af begge parter, kan være ulovlig og derfor ugyldig. For at undgå dette anbefaler vi, at du inddrager en advokat i optegnelsen af aftaler og kontrakter for at sikre, at dokumenterne overholder den gældende lovgivning.

Bestyrelsesansvar

Ethvert bestyrelsesmedlem, hvad enten det er lønnet eller ej, skal være sig sit bestyrelsesansvar bevidst. Det er før set, at bestyrelsesmedlemmer kan og vil blive draget til ansvar, hvis bestyrelsen handler på en sådan måde, at virksomheden kommer i uføre, eller hvis den handler direkte lovstridigt. Det er værd at bemærke, at uvidenhed ikke er nogen undskyldning i sådanne tilfælde. Bestyrelsesmedlemmerne har selv ansvaret for at holde sig opdateret med viden om de forhold, der er i virksomheden.

Især virksomhedens økonomiske forhold er det et bestyrelsesansvar at have indsigt i. Bestyrelsen skal sørge for at efterse og forstå regnskaberne og virksomhedens økonomi, ligesom den skal holde sig ajour med relevant gældende lovgivning. Det er ligeså bestyrelsens opgave at føre kontrol med virksomhedens daglige leder og direktør, således at heller ikke de bliver forledt til, eller uforvarende kommer til, at handle lovstridigt.

Overordnet kan man sige, at en virksomheds bestyrelse har ansvaret for at lede virksomheden, føre tilsyn med dens økonomi og daglige ledelse og deltage i strategilæsning for virksomhedens fremtidige virke.

Salgs- og leveringsbetingelser

Hvis du har en virksomhed, som har med salg og levering af varer eller ydelse at gøre, er det vigtigt, at du er opmærksom på virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser. Hvis ikke du er det, kan det potentielt have store økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Det er ydermere vigtigt, at dine salgs- og leveringsbetingelser er tydeligt formuleret i et sprog, som almindelige mennesker kan forstå, og at de er lettilgængelige for kunden på aftaletidspunktet. På den måde vil du altid kunne påberåbe dig indholdet af betingelserne, hvis der skulle opstå problemer med eksempelvis levering af en vare eller ydelse.

Af samme årsag er det også vigtigt, at du sørger for at indskrive en passende og relevant ansvarsfraskrivelse i dine salgs- og leveringsbetingelser, så din virksomhed ikke kan blive stillet til ansvar for eventuelle tab ved forsinket eller manglende levering af den aftalte vare eller ydelse. Hvis der mangler alle eller dele af aftalens vilkår i salgs- og leveringsbetingelserne, vil man i tilfælde af en påstand om misligholdt aftale henvise til købeloven. Denne stiller ikke altid leverandøren de bedste betingelser.

Når du skriver din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser, skal du huske at tage højde for, hvem den er stilet til. Afhængigt af, hvilke forhold og vilkår der er gældende i jeres relation, skal du skrive jeres betingelser derefter. Husk at tage alle tænkelige forbehold for forsinkelser, aflysninger og lignende fra tredjepart. Husk også at indføre ansvarsfraskrivelse for indirekte tab.

Der er mange måder at formulere virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser på. Tag gerne kontakt til vores specialister hos Rieck Advokater, så rådgiver og vejleder vi jeres virksomhed til den bedste løsning for jer.

Vil du høre mere?