Aktieselskab (A/S)

1.2.3. Aktieselskab (A/S)

Ønsker du/I at stifte et aktieselskab, eller har jeres virksomhed opnået en vis størrelse, således at I nu ønsker en ændring i selskabsformen, tilbyder vi bistand med processen.

Stiftelse af et aktieselskab kræver en indskudskapital på kr. 400.000. Ejerne af selskabet kaldes aktionærer, og deres indskud i selskabet vil være fordelt på aktier. Ved stiftelse skal der oprettes et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter og en eventuel ejeraftale. Herefter skal selskabet registreres ved Erhvervsstyrelsen.

Et aktieselskab er særligt kendetegnet ved, at aktionærerne ikke hæfter personligt og dermed som udgangspunkt alene hæfter med deres indskud.

Selskabets vedtægter fungerer som virksomhedens fundamentale lov. Det er således vedtægterne, som selskabet på generalforsamlingen – selskabs øverste organ – direkte skal overholde. Ejerne af selskabet kan imidlertid med fordel vælge tillige at oprette en aktionæroverenskomst mellem sig. Denne vil være gældende imellem parterne, hvorimod en sådan aftale ikke binder selskabet.

Fordelen ved at oprette en aktionæroverenskomst er, at der heri kan tages stilling til udbytte, arbejdserlæggelse og -tid, selvfinansiering, forkøbsret, udtrædelse m.v. Der foretages hermed en forventningsafstemning mellem selskabets ejere, hvorved en eventuel konflikt kan forebygges. Dette kan endvidere være med til at undgå unødig brug af såvel økonomiske som personlige ressourcer.

Vi hjælper dig/jer godt videre i processen, uanset hvilket stadie selskabet befinder sig på. Vores rådgivning indebærer (ikke udtømmende):

  • Stiftelse af aktieselskab, herunder oprettelse af stiftelsesdokument
  • Ændring af selskabsform
  • Bistand til udformning af vedtægter og ejeraftale
  • Rådgivning til tvistløsning
  • Skatterelaterede spørgsmål
  • Årsregnskab i samarbejde med vores samarbejdspartner Ré√ision+
  • Hjælp vedrørende tvistløsning
  • Hæftelsesansvar, herunder ledelsesansvar
  • Det juridiske i forhold til drift af virksomheden

Vil du høre mere?